Putovanje maloletnika u inostranstvo

11

Dec

Putovanje maloletnika u inostranstvo

Približavamo se sezoni letnjih putovanja i jedno od najčešćih pitanja koje nam je upućeno jeste u kom slučaju je potrebna saglasnog roditelja za putovanje maloletnika u inostranstvo.

Kako bismo naše putnike i njihove roditelje rešili briga i nedoumica o putovanjima, u narednim redovima možete pročitati više informacija o saglasnosti za putovanje maloletnika na letovanje.

Saglasnost za putovanje maloletnika u inostranstvo

Kada su u pitanju maloletna lica, prema Zakonu o graničnoj kontroli uvedenom prošle godine, ne postoji direktno definisan propis koji podrazumeva obavezu posedovanja pisane saglasnosti roditelja u slučaju starijih maloletnika. Ipak, kako zakon i praksa nisu uvek usaglašeni, predlažemo da više informacija potražite u nastavku.

U cilju sprečavanja raznih kriminalnih dela, MUP savetuje svim maloletnicima posedovanje ovakve saglasnosti. Napomena jeste da pisanu saglasnost roditelja mogu da zatraže i službenici na graničnom prelazu države u koju putujete ili neke od tranzitnih zemalja pa ukoliko ne želite da gubite vreme i istražujete diplomatske odnose, lakse je zaobići sve komplikacije.

Stupanjem na snagu Zakona o graničnoj kontroli („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) 3. aprila 2018. godine, prvi put uvodi se obaveznost posedovanja overene saglasnosti roditelja.

„U skladu sa članom 54 Zakona, za prelazak državne granice, maloletno lice, državljanin RS, do navršene 16. godine života, ukoliko putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ni zakonski zastupnik, mora da poseduje overenu saglasnost oba roditelja ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika“, kako o ovom pitanju saopštavaju iz MUP-a.

Za prelazak državne granice maloletno lice do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

Pri tom, odredba ne odnosi na sve maloletnike, tačnije, nisu obuhvaćeni stariji maloletnici, s obzirom na to da je kao starosna granica predviđena navršena 16. godina života.

Saglasnost za putovanje maloletnika u inostranstvo možete pribaviti kod javnog beležnika (notara). Formular saglasnosti dobijate na licu mesta i popunjavate ga u dva primerka, kako jedan primerak ostaje javnom beležniku.

Od dokumentacije potreban je izvod iz matične knjige rodjenih, koji može biti i stariji od šest meseci, i lične karte. Osoba kojoj dajete saglasnost ne mora biti prisutna, što je ujedno jedno od češćih pitanja, niti je potrebna njena lična karta.

Troškovi saglasnosti iznose 360 RSD po potpisu. Dakle, ako samo jedan roditelj daje saglasnost, plaćate 360 RSD, a u slučaju oba roditelja 720 RSD.

Naš savet je, ako uzmemo u obzir sve ranije navedeno, da pre putovanja ipak pribavite ovu saglasnost kako bi se izbegle neprijatnosti, a da sve o čemu treba da razmišljate kada krenete na putovanje bude to kako ćete se sjajno provesti.