Nova godina > Jahorina

Jahorina je planina na kojoj će vas dočekati preko 20 kilometara odlično pripremljenih skijaških staza sa 3 šestoseda, 4 ski-lifta i 3 dvoseda koja svakog sata mogu da prevezu preko 10.000 skijaša. Ovim stazama i vertikalnim transportom gazduje Olimpijski centarJahorina, koji će vam ponuditi mogućnost da u našim ski-rentalima, u blizini staza, iznajmite adekvatnu opremu za skijanje. Jahorina je planina koja se može pohvaliti izuzetno specifičnom i blagom planinskom klimom, kao posledicom mešanja kontinentalnih i mediteranskih vazdušnih struja. Svi koji su ikada boravili na Jahorini reći će vam da se klimatski uslovi znatno razlikuju u odnosu na ostale planine u regionu. Ova planina većim delom zime predstavlja za skijaše idealan spoj debelog snežnog pokrivača i vedrog i sunčanog neba, posebno u januaru, februaru i martu. Jahorina je pod snegom prosečno 175 dana u godini, što je, u tom pogledu, čini evropskim raritetom. Prosečna visina snega koji se na planini zadržava od oktobra do maja iznosi 106 centimetara.

Termin: 30. decembar 2017 - 2. januar 2018.


ONLINE PRIJAVA
1.
dan

30. decembar 2017. / Beograd - Jahorina:
Sastanak grupe uBeogradu na dogovorenom mestu, planirani polazak u prepodnevnim satima između (8-9h). Dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi pauza za odmor, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti. Dolazak na Jahorinu u poslepodnevnim časovima. Smeštaj u sobe. Večera. Welcome Party u obliženjem klubu na Jahorini. Noćenje.

2.
dan

31. decembar 2017. / Jahorina:
Doručak. Vreme predviđeno za skijanje (radno vreme žičara je od 9:00 do 16:00), vožnja motornim sankama, igre bez granica, takmičenja u skijanju, bordanju, sankanju, grudvanju... Povratak u smeštaj i spremanje za proslavu Nove godine! Organizovan doček Nove godine u restoranu Rajska dolina. Noćenje.

3.
dan

01. januar 2018. / Jahorina/ Fakultativni izlet u Sarajevu:
Doručak. Vreme predviđeno za skijanje ili individualne aktivnostiu popodnevnim satima. Organizovan fakultativni izlet i obilazak Sarajeva. Po povratku večera u hotelu, kratak predah i spremanje za reprizu novogodišnje večeri u obližnjem klubu. Noćenje.

4.
dan

02. januar 2018. /Jahorina - Beograd:
Doručak. Napuštanje soba u jutarnjim časovima. Slobodno vreme predviđeno za skijanje ili druge aktivnosti, od 14:00h oproštajna dnevna žurka. Okupljanje za povratak u 16:30h. Planiran povratak oko 17:00h. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi pauza za odmor, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

Naziv smeštaja Usluga 1/5 1/4 1/3 1/2
RAJSKA DOLINA 2* HB 69 79 89 99

Katalog smeštaja možete pogledati OVDE

U cenu su uračunati:
 • Smeštaj u sobama iz cenovnika u hotelu Rajska Dolina 2* - 4 dana - 3 noćenja 
 • Polupansion (doručak i večera - švedski sto )
 • Iznajmljivanje ski opreme sa 30% popusta 
 • Doček Nove godine u restoranu hotela Rajska Dolina (organizovan švedski sto, neograničena konzumacija domaćih alkoholnih pića i bend
 • Usluge pratioca grupe za sve vreme aranžmana 
 • Organizaciju putovanja u celini

PREVOZ:
 • Povratni autobuski prevoz (ac, dvd, klima) na relaciji Beograd – Jahorina – Beograd, uz aranžman po osobi u eurima: 25€ 
 • U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika prevoz će biti organizovan iz Novog Sada, Kragujevca i Niša (minimum 40 putnika), za polaske iz Novog Sada i Kragujevca cena prevoza ostaje ista 25€, a za polazak iz Niša 30€ 
 • Za samostalno prevoz, upit u agenciji

NAČIN PLAĆANJA: 

Gotovinsko plaćanje:
 • 2500 dinara prilikom rezervacije (akontacija u naznačenom iznosu je bespovratna)
 • Narednih 2500 dinara u roku od 15 dana (od dana potpisivanje ugovora)
 • Ostatak, 30 dana pre početka aranžmana (30.11. 2017.) 
Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master card, Visa electron, American express
 • Mogućnost plaćanja Visa i Master card karticama banke Intesa do 6 mesečnih rata bez uvećanja 
 • Mogućnost plaćanja Visa i Master Card karticama Komercijalne Banke do 6 mesečnih rata bez uvećanja
 • Kod plaćanja Master card prepaid karticom Vojvođanske banke, ostvaruje se popust od 10% na osnovnu cenu aranžmana. Odnosi se samo na celokupnu uplatu redovne ponude (popust na popust ne važi)
 • Kod plaćanja Visa Electron - debitnim karticama Unicredit banke (kartica uz studentski račun banke), ostvaruje se popust od 10% na iznos aranžmana koji se plaća karticom. Popust se obračunava na redovnu cenu aranžmana (popust se ne uračunava za već snižene cene)
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max Travel-a 
KreditMax Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun.

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIV VREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESA NA DAN UPLATE.


NAPOMENE:
 1. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.
 2. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
 3. Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).
 4. Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.
 5. Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja. Putnici koji poseduju putno i zdravstveno osiguranje, potrebno je da prilože kopiju polise osiguranja prilikom prijave za putovanje ili da uplate osiguranje u agenciji.
 6. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 7. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
 8. Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
 9. Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
 10. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 11. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
 12. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
 13. Kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana je lokalnog karaktera.
 14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili da ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.

Napomene i izvodi iz opštih i posebnih uslova putovanja za Jahorinu – autobuski prevoz:
U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. Prevoz prtljaga (jedna putna torba i ski oprema po putniku) je besplatan. Prostor za prtljag u autobusu je ograničen.Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Agencija prevozi putnike do hotela ili apartmana onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami (još jedan razlog da smanijte vaš prtljag). Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitkalakšećebitipronaden. Zazaboravljenestvariagencijakaoprevoznikneodgovara.

SKI INFO

Naziv i vrsta Polazna stanica Izlazna stanica mnV Visinska razlika Kapacitet osoba Dužina-m Vreme vožnje
Poljice ski lift 1630 1670 40 850 450 3
Poljice šestosjed 1520 1884 364 2000 1550 6
Poljice dvosjed 1520 1884 364 1200 1550 10
Ogorjelica I šestosjed 1560 1880 320 2000 1351 5
Ogorjelica II dvosjed 1570 1889 319 1200 1250 9
Rajska dolina skilift 1644 1753 109 900 950 6
Olimpikski lift 1644 1840 196 900 950 6
Skočine dvosjed 1300 1668 368 1200 1450 12
Baby ski lift Poljice 1530 1527 7 180 100 2

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE JE 20 DANA PRED POLAZAK NA PUTOVANJE ILI DO POPUNE MESTA.

Aranžman je rađen na bazi minimuma od 50 putnika
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta.
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela ili prevoza.
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • U danima kada su organizovana razgledanja ili fakultativni izleti moguće je dobijanje lunch paketa ili hladnog obroka.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI organizatora putovanja agencije Max Travel uskljađeni sa YUTA standardom.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Program br.2 od 02.11.2017.
Licenca APR registar turizma kategorije OTP br. 65 / 2010 od 02.02.2010.
59

30. decembar 2017 / 02. januar 2018.

4 DANA/ 3 NOĆI / autobus

Detaljnije o smeštaju