Jesenji Trip > Ljubljana

LJUBLJANA SA POSETOM TRSTU

Ljubljana
je glavni idustrijski, ekonomski, kulturni i politički centar Slovenije. jedna je od najmanjih prestonica u Evropi, a Slovenija se, sa nešto više od dvadeset hiljada kvadratnih metara teritorije takođe ubraja u manje evropske države. I pored svih brojki, Sloveniju često nazivaju „Evropa u malom”, jer je od svih evropskih metropola usvojila ponešto. Kvalitet života je na visokom nivou. Na svakom koraku će vas oduševiti dobra organizacija i urednost po nemačkom i austrijskom modelu. Ljubljana je otvoren i gostoljubiv grad. Veliki broj turista koji svakodnevno dolaze u grad doprineo je širenju lepe reči. U turističkim brošurama Ljubljanu često nazivaju „drugim Pragom”.

Termin: 26. – 29. oktobar 2017.
1.
dan

1. dan (četvrtak 26.okt. 2017.) Srbija – Hrvatska – Slovenija:
Okupljanje grupe ispred dogovorenog mesta u jutarnjim časovima. Sledi dnevna vožnja preko Srbije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti, Dolazak u Ljubljanu, smeštanje u hostel u večernjim satima sledi panoramsko razgledanje grada. Povratak u hostel. Noćenje.

2.
dan

2. (petak 27.okt. 2017.) LJUBLJANA:
Odlazak u obilazak Novog mesta. Po završetku sledi povratak u Ljubljanu.

3.
dan

3. (subota 28.okt. 2017.) LJUBLJANA:
Odlazak na fakultativni izlet u Trst. Povratak u Ljubljanu u večernjim satima.

4.
dan

4. dan (nedelja 29.okt. 2017.) Slovenija – Hrvatska – Srbija / BEOGRAD:
Napuštanje hostela. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa zaustavljanje radi graničnih formalnosti. Nastavak putovanja kroz Srbiju sa jednom kraćom pauzom. Očekivani dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 129€

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje:
 1. 3.000 RSD po otvaranju rezervacije 
 2. Ostatak aranžmana 30 dana pre početka putovanja (do 26. septembra 2017) Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master card, Visa electron, American express – isti uslovi kao i za gotovinsko plaćanje.
 • Mogućnost plaćanja Visa i Master card karticama banke Intesa do 6 mesečnih rata bez uvećanja. 
 • Kod plaćanja Master Card prepaid Vojvođanske banke, ostvaruje se popust od 10% na osnovnu cenu aranžmana. Popust se odnosi samo na redovnu ponudu (popust na popust ne važi). 
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max travel-a – isti uslovi kao i za gotovinsko plaćanje . 
 • Kredit: Max Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun. 
PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESA NA DAN UPLATE.

NAPOMENE:
 
 1. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.
 2. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
 3. Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).
 4. Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.
 5. Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja. Putnici koji poseduju putno i zdravstveno osiguranje, potrebno je da prilože kopiju polise osiguranja prilikom prijave za putovanje ili da uplate osiguranje u agenciji.
 6. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 7. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
 8. Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
 9. Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
 10. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 11. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
 12. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
 13. Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.
 14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Max Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.


Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije “Max Travel” uskladjeni sa YUTA standardom.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Program br. 1 od 04.08.2017.
Licenca APR registar turizma kategorije OTP br. 65 / 2010 od 02.02.2010
129

26.10.2017. / 29.10.2017.

3 noćenja / Autobus

Detaljnije o smeštaju